Categories
Lyrics

CONNECT – Krimi Mala

Coby jesi ti radio traku? Nju ne zanima lova
Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes
Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene
(samo mene 3x)
Ona ona ona želi samo mene
O kakvo kakvo kakvo telo ima
celi klub snima
oči ko Emina usne ko Severina
Ova mala mala diže me ko Marijana
labilna ko Ana rola ko Rijana
Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala
Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes
Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene
(samo mene 3x)
Ona ona ona želi samo mene
Ni kamione ni milione
ni ni ni Dolar ni Eure
ni silikone ni avione
ona želi samo mene
Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala
Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
cena koža i Mercedes
Ona nije tvoja bomba
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene
(samo mene 3x)
Ona ona ona želi samo mene
(samo mene 2x)
ona želi samo mene